Koulutus

Sotilaskotijärjestö kouluttaa

henkilöstönsä l. vapaaehtoiset sotilaskotisisaret ja palkatun henkilökunnan järjestön arvoihin ja tehtäviin.
Oman sotilaskotiyhdistyksen järjestämä koulutus
Uusi jäsen perehdytetään sotilaskotityöntekijän ja yhdistyksen toimintaan omassa sotilaskodissa ja varuskunnassa. Jäsenen perehdytyskoulutus pitää sisällään järjestön arvot, pukeutumisohjeet, sekä tietoa perussotilaskotityöstä esimerkiksi sotilaskodin työvuorolla. Perehdytyskoulutuksen päätteeksi jokainen saa jäsenmerkin, jota kantamalla hän osoittaa olevansa järjestön jäsen.

Yhdistykset järjestävät omille jäsenilleen tai yhteistyössä alueen jäsenille muutakin koulutusta; esimerkiksi hygieniaan eli omavalvontaan tai autosuunnistukseen liittyen.
Sotilaskotiliiton järjestämä koulutus
Sotilaskotiliiton tehtävänä on mahdollistaa kaikille yhdistyksille tasa-arvoiset toimintaedellytykset. Tämä toteutuu mm kohdennettuna koulutuksena sotilaskotiyhdistysten luottamusjohdolle; puheenjohtajille ja hallituksille/johtokunnille sekä vastuuhenkilöille kuten tiedottajille. Näissä tilaisuuksissa lisäarvoa tuo kokemustenvaihto jäsenten kesken.
Poikkeusolojen tehtäviin sitoutuneet jäsenet saavat erityiskoulutusta.
Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Maanpuolutuskoulutusyhdistyksen kanssa. Koulutuksessa opiskellaan mm. kartanlukutaitoja, viestintävälineiden käyttöä. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa maastokelpoisia sisaria järjestömme poikkeusolojen tarpeisiin.

Yhteistyötahoina koulutuksia järjestettäessä ovat mm kotivaruskunnan joukko-osasto
sekä Opintokeskus Sivis.RGB-web


Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n kanssa yhdessä toteutettava koulutus
Sotilaskotiliitto on laatinut yhdessä MPK:n kanssa seuraavat tyyppikurssit:
• Sotilaskotitoiminta tutuksi – rekrytointikurssi
• Sotilaskotitoiminnan peruskurssi – uuden sisaren perehdyttäminen
• Sotilaskotitoiminnan jatkokurssi – sotilaskotitoiminta maastossa