Arvot - kertovat mikä toiminnassamme on tärkeää ja ohjaavat toimintaa

Mitä sotilaskotitoiminta on?

Sotilaskotitoiminta on monipuolista yhdistystoimintaa, joka tekee työtä varusmiehen hyväksi. Toiminnan ytimen muodostavat 37 sotilaskotiyhdistystä. Sotilaskotitoimintaa voi toteuttaa kaikissa Suomen varuskunnissa, leirisotilaskodeissa tai myyntiautoista. Kodittomat yhdistykset toteuttavat sotilaskotitoimintaa leirisotilaskodeissa, maanpuolustustapahtumissa ja tukemalla varusmiehiä kodillisen yhdistysten kautta.

Arvot

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuus on suomalaisen sotilaskotityön omaleimaisin piirre. Järjestöön liitytään ja siinä toimitaan vapaaehtoisesti. Liityttäessä sitoudutaan tekemään työtä varusmiehen hyväksi.

Yhteisöllisyys

Sotilaskotijärjestössä yhteisöllisyys on yhdistysten ja sisarten verkottumista ja vuorovaikutusta varusmiehen ja kertausharjoituksessa olevan reserviläisen vapaa-ajan viihtyvyyden tukemiseksi.
Yhteisöllisyys on myös voimavara, joka vahvistaa yhteisön jäseniä.

Osaaminen ja itsensä kehittäminen

Jokainen sisar antaa omat taitonsa järjestön käyttöön, sekä kehittää sotilaskotitoimintaa eteenpäin. Samalla järjestömme tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua järjestömme toimintaan ja kehittää itseään.

Luotettavuus

Toteutamme sen mitä olemme luvanneet niin yksittäisenä sisarena, yhdistysten välisenä yhteistyönä kuin järjestönäkin.

Iloisuus ja palvelualttius

Iloisuus ja palvelualttius tarkoittaa sitä, että sotilaskodista jää myönteinen kuva ja hyvä mieli varusmiehille ja yhteistyökumppanille. Se tarkoittaa myös myönteistä suhtautumista toisiimme ja toimintaamme.

Värden

Frivillighet

Den finländska soldathemsverksamheten grundar sig på frivillighet.
Man ansluter sig till och verkar frivilligt inom organisationen.
Då man ansluter sig till organisationen, förbinder man sig att verka för soldathemmets bästa.

Gemenskap

Gemenskapen inom soldathemsorganisationen innebär att man, med hjälp av nätverk och växelverkan mellan föreningarna och systrarna (medlemmarna), skapar trivsel under fritiden för beväringarna och reservisterna på repetitionsövning.  
Gemenskapen är också en kraft, som stärker organisationens medlemmar.

Kunskap och personlig utveckling

Varje person i soldathemmet delar med sig av sitt kunnande och utvecklar soldathemsverksamheten vidare.
Soldathemmet erbjuder sina medlemmar möjlighet att lära sig mera och utveckla sig själv.

Pålitlighet

Pålitlighet grundar sig på tillit till att man sköter sina uppgifter väl inom föreningen. Pålitlighet är även att man har tillit till att Soldathemsförbundet och föreningarna sköter sina uppgifter, både i förhållande till varandra och utåt.

Glädje och tjänstvillighet

Glatt beteende och tjänstvillighet ger kunden en positiv upplevelse av soldathemmet. Glädjen och tjänstvilligheten gör även att vi har ett positivt förhållande till varandra och det arbete vi gör.


Hyvät yhteiset käytännöt- muistin virkistämiseksi!


  1.  Jäsentapaamisen yhteydessä onnitellaan tasakymmeniä täyttäviä ruusulla.
  2.  Huomioidaan kutsuntoihin osallistuvia alokkaita esimerkiksi kahvilipuilla. 
  3. Uusien jäsenien perehdyttämisen työkaluna Näin meillä –opas, jossa kerrotaan yhdistyksen käytännöistä.
  4. Kahvituksia järjestettäessä, joko myyntiautosta käsin tai muusta pisteestä, laitetaan kahvinjakelupisteen viereen erillinen pöytä maidolle sekä serveteille, jolloin asiakas voi itse kaataa maitoa ja ottaa servetin.