Huomionosoitukset


Sotilaskotiliitto myöntää jäsenille yhdistysten hakemuksesta huomionosoituksia. Lisäksi Sotilaskotiliitto voi myöntää huomionosoituksia oman harkintansa mukaisesti. Valtiollisia kunniamerkkejä ja huomionosoituksia on mahdollisuus hakea jäsenille Sotilaskotiliiton kautta. Ohjeet huomionosoitusten hakemiseen on esitelty Sotilaskotiliiton syyskokouksessa 2013. Samalla hyväksyttiin Sotilaskotiliiton jakamien huomionosoitusten säännöt. 

Jäsenmerkki

Jäsenmerkki hyvä

Jäsenmerkkimme on suunnitellut Ellinor Ivalo vuonna 1927. Merkkiä käytetään sotilaskotiasuissa, tunnuksena järjestöön kuulumisesta. Merkki on alun perin suunniteltu sotilaskotityöntekijöille.

Jäsenmerkin myöntämisen edellytyksenä on, että uuden jäsenen jäsentiedot on jäsenrekisterissä. Tämän jälkeen Sotilaskotiliitto lähettää jäsenmerkin yhdistykseen. Sotilaskotiyhdistys antaa jokaiselle jäsenelleen jäsenmerkin yleensä vuosikokouksessa tai jossakin muussa yhdistyksen juhlavassa tilaisuudessa.

Sotilaskotiliitto kustantaa jäsenmerkin sotilaskotiyhdistyksen uudelle jäsenelle silloin, kun sisaren jäsenrekisterin jäsentiedoista löytyy merkintä suoritetusta uuden sisaren perehdyttämiskoulutuksesta. Merkin saajan tulee olla täyttänyt 16 vuotta. Pikkusisaret kantavat asuissaan sotilaskoti- pinssiä.

Harrastusmerkki

HarrastusmerkkiMerkin on suunnitellut taiteilija Katri Warén - Varis vuonna 1958. Se on tarkoitettu sotilaskotitoimintaan osallistuvalle, aktiiviselle järjestön jäsenelle, jolla ei ole vielä muita huomionosoituksia,  kahden vuoden kuluttua jäsenmerkin myöntämisestä.


Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki

Merkin on suunnitellut hopeaseppä Erkki Laakso vuonna 1982.

Sotilaskotiyhdistys myöntää pronssisen ansiomerkin sotilaskotisisarelle, joka osallistuu aktiivisesti ja säännöllisesti sotilaskotiyhdistyksen toimintaan ja suorittaa työnsä tunnollisesti. Pronssinen ansiomerkki korvaa harrastusmerkin. Merkki voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua harrastusmerkin myöntämisestä. Pronssinen ansiomerkki on edellytyksenä Hopeisen ansiomerkin myöntämiselle.


Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki

Ansiomerkin on suunnitellut  Sakari Salokangas vuonna 1952. Tasavallan presidentti on 28.1.1952 vahvistanut hopeisen ansiomerkin säännöt. Sotilaskotiliitto ry voi myöntää Hopeisen ansiomerkin oma-aloitteisesti, läänintoimikunnan tai sotilaskotiyhdistyksen esityksestä jäsenelle, joka on erikoisesti ansioitunut vastuullisissa, hallintoon tai yhdistyksen talouden tukemiseen, vaikuttavissa tehtävissä.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on ollut vähintään 10 vuotta sotilaskotijärjestön jäsen ja hän on ansioitunut vastuullisissa järjestön organisointiin, talouteen tai hallintoon liittyvissä tehtävissä vähintään 6 vuotta. Järjestön organisointiin liittyviä tehtäviä ovat esim. sotaharjoitusten sotilaskotitoiminnan suunnittelu ja organisointi tai sisarpäivien järjestelyvastuu. Talouteen liittyviä tehtäviä ovat mm. rahastonhoitajan tehtävät. Hallinnolliseen kokemukseen voidaan lukea toimiminen jonkin jaoston vetäjänä, hallituksen jäsenyys ja puheenjohtajuus.Merkki voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua Pronssisen ansiomerkin myöntämisestä. Merkin saamisen edellytyksenä on, että sotilaskotiyhdistys on myöntänyt jäsenelleen Pronssisen ansiomerkin. Jäsenen oletetaan jatkavan sotilaskotitoimintaa merkin saamisen jälkeen. Ansiomerkki on numeroitu ja sen kanssa luovutetaan kunniakirja. Merkkiä ei myönnetä Katri Bergholm -mitalin myöntämisen jälkeen.


Sotilaskotiansioristi

Sotilasotiliiton ansiomerkki

Sotilaskotiansioristin on suunnitellut  Juhani Vepsäläinen ja ensimmäiset ansiomerkit jaettiin vuonna 1996. Sotilaskotiansioristi on nimestään huolimatta järjestön ainoa kunniamerkki.

Sotilaskotiansioristi voidaan myöntää jokaiselle ansioituneelle järjestön jäsenelle vähintään 12 vuoden aktiivisesta sotilaskotitoiminnasta, yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut aktiivisesti järjestön hyväksi ja erityisen ansiokkaasti tukenut sotilaskotityötä.

Sotilaskotiansioristin myöntää Sotilaskotiliitto ry oma-aloitteisesti, sotilaskotiläänin tai sotilaskotiyhdistyksen esityksestä, kerran vuodessa. Sotilaskotiansioristin yhteydessä annetaan kunniakirja, johon merkitty myönnetyn ansioristin järjestysnumero. Sotilaskotiliitto pitää kirjaa annetuista ansioristeistä. Sotilaskotiansioristiä kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan, sotilaskotiasussa, myös nauhalaattana. Sotilaskotiansioristiä voidaan kantaa siviiliasussa.


Katri Bergholm- mitali

Katri Bergholm mitali ja nauha

Katri Bergholm -mitali lyötettiin Sotilaskotiliiton kunniapuheenjohtajan kunniaksi vuonna 1949,  300 kappaletta. Katri Bergholm -mitalin on suunnitellut Essi Renwall. Mitalin saajalta edellytetään sotilaskotitoimintaa vähintään 15 vuoden ajalta. Myöntämisen edellytyksenä on, että hän on omakohtaisella henkisellä panoksellaan  itsenäisesti rikastuttanut sotilaskotitoimintaa, kehittänyt sitä ajan vaatimusten mukaan sekä lujittanut jäsenten yhteenkuuluvuutta.

Mitali myönnetään toimivalle järjestön jäsenelle. Mitalin myöntämisen mukana tulee kunniakirja ja kunniamerkkinauha. Mitali palautetaan Sotilaskotiliittoon, joko suoraan tai sotilaskotiyhdistyksen kautta saajan kuoltua.Ompeluohje.


Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki

Merkin on suunnitellut Ellinor Ivalo. Tasavallan presidentti on 28.1.1952 vahvistanut kultaisen ansiomerkin säännöt. Katri Bergholmille annettiin Suomen Sotilaskotiliiton suuri kultainen ansiomerkki vuonna 1938.  Merkkiä on jaettu kultaisena ansiomerkkinä vuodesta 1952 alkaen.

Sotilaskotiliiton hallitus päättää esitysten perusteella kultaisen ansiomerkin myöntämisestä järjestön jäsenelle, joka on mittavalla toiminnallaan edistänyt valtakunnallisesti koko järjestön toimintaa. Sotilaskotiyhdistykset tai sotilaskotilääni voivat tehdä vapaamuotoisen esityksen Sotilaskotiliitolle.


Vuosimerkit
Vuosimerkit kuuluvat kaikille järjestön jäsenille aktiivisuudesta rippumatta, jäsenvuosien täytyttyä. Vuosimerkin saavuttaa 10-, 25-, 40-, 50- ja 60- vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta. 

Standaari

Standaari ok

Standaarin on järjestömerkin pohjalta suunnitellut majuri Kari Kiira. Se on hyväksytty käyttöön otettavaksi ja säännöt on hyväksytty ensimmäisen kerran vuonna 1993. Standaari on yhteinen koko järjestön piirissä. Myöntäjä osoitetaan niminauhalla. Standaarin lahjoituksesta päättää sotilaskotiyhdistyksen hallitus, alueellinen toimija tai Sotilaskotiliiton hallitus. Kukin lahjoittaja pitää standaarikirjaa. Mikäli saajalla on jo ennestään järjestöstandaari, voidaan niin haluttaessa myöntää vain niminauha.

Standaari voidaan myöntää järjestön jäsenelle sotilaskotiaatteen mukaisesta toiminnasta tai ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle järjestön työn tukemisesta.

Standaaria voidaan käyttää liiton ja yhdistysten kokous ja juhlatilaisuuksissa.
Sotilaskotiliiton levyke

Sotilaskotiliiton levyke

Levykkeen on suunnitellut Essi Renwall ja se otettiin käyttöön vuonna 1969. Levyke voidaan antaa järjestön työtä huomattavasti tukeneelle henkilölle, järjestölle, alueelliselle toimijalle, liikelaitokselle tai muulle yhteisölle. Sen myöntää Sotilaskotiliiton hallitus oma-aloitteisesti tai sotilaskotiyhdistyksen esityksestä.Sotilaskotiliiton pienoislippu

Sotilaskotiliiton pienoislippu

Ensimmäisen pienoislipun on suunnitellut Katri Warén-Varis vuonna 1955. Vuonna 2003 pienoislippu uudistettiin järjestön lipun mukaiseksi, jonka on suunnitellut heraldikko Reijo Helläkoski.

Sen myöntää Sotilaskotiliitto ry järjestön jäsenelle tai erityisesti ansioituneelle ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle alueellisesta/valtakunnallisesta pitkäaikaisesta sotilaskotiaatteen mukaisesta toiminnasta Sotilaskotiliiton tai sotilaskotiyhdistyksen aloitteesta.


Ritarimalja

Ritarimalja

Mannerheim-ristin ritarit ovat luovuttaneet Sotilaskotiliitolle talousneuvos Pauli Talvion (Viipuri, Rauma) lahjoittaman ikuisesti kiertävän ritarimaljan tunnustukseksi järjestön arvokkaasta työstä maanpuolustustyön hyväksi. Se jaettiin 1. kerran vuonna 1990.

Ritarimalja jaetaan vuosittain pääsääntöisesti Sotilaskotiliiton kevätkokouksessa joko jäsenelle, jaostolle, leirisotilaskodille, projektityöryhmälle, yhdistykselle, alueelliselle toimijalle, henkilöstölle tai jollekin muulle ryhmälle tai yksityiselle henkilölle, joka erityisen ansiokkaalla tavalla on edistänyt tai edistää sotilaskotitoimintaa.

Ritarimaljaan liittyy standaari. Saajan nimi kaiverrutetaan maljaan.
Hakukaavakkeet

Sotilaskotijärjestön huomionosoitusten anomuskaavakkeet sekä valtiollisten kunniamerkkien esityskaavakkeet löytyvät Intranetin puolelta kohdasta lomakkeet.