Toiminta

Mitä sotilaskotitoiminta on?

Sotilaskotitoiminta on monipuolista yhdistystoimintaa, joka tekee työtä varusmiehen hyväksi. Toiminnan ytimen muodostavat 37 sotilaskotiyhdistystä. Sotilaskotitoimintaa voi toteuttaa kaikissa Suomen varuskunnissa, leirisotilaskodeissa tai myyntiautoista. Kodittomat yhdistykset toteuttavat sotilaskotitoimintaa leirisotilaskodeissa, maanpuolustustapahtumissa ja tukemalla varusmiehiä kodillisen yhdistysten kautta.

Arvot

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuus on suomalaisen sotilaskotityön omaleimaisin piirre. Järjestöön liitytään ja siinä toimitaan vapaaehtoisesti. Liityttäessä sitoudutaan tekemään työtä varusmiehen hyväksi.

Yhteisöllisyys

Sotilaskotijärjestössä yhteisöllisyys on yhdistysten ja sisarten verkottumista ja vuorovaikutusta varusmiehen ja kertausharjoituksessa olevan reserviläisen vapaa-ajan viihtyvyyden tukemiseksi.
Yhteisöllisyys on myös voimavara, joka vahvistaa yhteisön jäseniä.

Osaaminen ja itsensä kehittäminen

Jokainen sisar antaa omat taitonsa järjestön käyttöön, sekä kehittää sotilaskotitoimintaa eteenpäin. Samalla järjestömme tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua järjestömme toimintaan ja kehittää itseään.

Luotettavuus

Toteutamme sen mitä olemme luvanneet niin yksittäisenä sisarena, yhdistysten välisenä yhteistyönä kuin järjestönäkin.

Iloisuus ja palvelualttius

Iloisuus ja palvelualttius tarkoittaa sitä, että sotilaskodista jää myönteinen kuva ja hyvä mieli varusmiehille ja yhteistyökumppanille. Se tarkoittaa myös myönteistä suhtautumista toisiimme ja toimintaamme.